Wybory Prezydium Rady Rodziców

13 września odbyło się zebranie przedstawicieli klasowych rad rodziców. Dokonano wyboru Prezydium Rady Rodziców Szkoły w składzie: 

Grzegorz Pytloch - przewodniczący, 

Agnieszka Surdyk - zastępca przewodniczącego, 

Kinga Kurkowska - sekretarz 

Joanna Stachura - skarbnik

Serdecznie gratulujemy nowej Radzie Rodziców i życzymy powodzenia w realizacji planów i zamierzeń w bieżącym roku szkolnym.