Zobaczyć niewidzialne - czyli laboratorium powietrza

 Uczniowie klas VII i III gimnazjum uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych związanych z realizacją projektu  „Wykształcenie u mieszkańców i turystów gminy Ustronie Morskie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska oraz nawyków kultury ekologicznej”. Zajęcia prowadzone przez eksperta z Krakowa obfitowały w zaskakujące pokazy i eksperymenty, które  wyjaśniały słuchaczom skład powietrza i pokazywały jego wszechobecność dookoła nas. Najwięcej emocji budziły te, w których pokazano niezwykłe właściwości ciekłego azotu. Kolejne doświadczenia skupiały się na zanieczyszczeniach powietrza, przyczynach ich występowania oraz sposobach walki z nimi. Uczniowie mogli też zapoznać się z działaniem detektora, mierzącego poziom zanieczyszczeń.