Ferie w górach

Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Ustronie Morskie planuje organizację obozu narciarsko – rekreacyjnego w okresie ferii zimowych w terminie od 25 stycznia do 5 lutego w Muszynie.

Wyjazd: 25 stycznia (piątek) – ok. godz. 21.00

Powrót: 5 lutego (wtorek) – ok. godz. 22.00 

 

Osoby chętne do wzięcia udziału w wyjeździe proszę o zgłaszanie się do p. Moniki Regińskiej do 23 listopada (piątek). Lista zakwalifikowanych dzieci na obóz opublikowana będzie 26 listopada (poniedziałek).

Koszt: 750 złotych (reszta kosztów pokrywana ze środków UKS „Sokół” otrzymanych w ramach dotacji Urzędu Gminy); zaliczka w wysokości 200 złotych płatna do 1 grudnia na konto klubu, reszta kwoty do 21 grudnia.

Miejsce zakwaterowania: Ośrodek Wypoczynkowy „Mimoza”; ul. Nowa 4; 33 – 370 Muszyna

Transport: autokar (Firma Transportowa „SOMAR” Roman Marciniak)

Kierownik i opiekunowie: pięcioro nauczycieli wychowania fizycznego

Ilość miejsc ograniczona: 40

W przypadku większej ilości chętnych o zakwalifikowaniu na wyjazd decydować będzie:

- członkowstwo UKS „Sokół”

- frekwencja na zajęciach sportowych

- regularność uiszczania składek członkowskich

- informacja wychowawcy ucznia o właściwym zachowaniu

- wywiązywanie się z obowiązku reprezentowania szkoły

- miejsce w Konkursie „Najlepszy uczeń – sportowiec szkoły” w minionym roku szkolnym