Inteligentny system monitorowania jakości powietrza

 W celu bieżącego badania stanu powietrza Urząd Gminy zakupił tzw. sensor powietrza, który w czasie rzeczywistym zbiera, przetwarza i interpretuje dane dotyczące poziomu stężenia pyłów zawieszonych (PM10 i PM2,5), a także bada temperaturę, ciśnienie atmosferyczne i wilgotność powietrza w naszej miejscowości.
Na map.airly.eu można sprawdzić, jakim powietrzem oddychamy i czy Ustronie Morskie jest wolne od szkodliwego dla zdrowia smogu.

W ramach realizowanego przez naszą gminę projektu: Wykształcenie u mieszkańców i turystów poczucia odpowiedzialności za stan środowiska oraz nawyków kultury ekologicznej uczniowie otrzymali plecaki i ulotki Działamy razem dla czystego powietrza. Na lekcjach wychowawczych, przyrodzie, biologii rozmawiali o tym, jak dbać o czyste powietrze i co każdy z nas może zrobić, by powietrze było wolne od smogu.