Próbny egzamin ósmoklasisty

Obecni uczniowie klas ósmych jako pierwsi będą zdawać Egzamin ósmoklasisty na zakończenie 8-letniej szkoły podstawowej. Przystąpią do pisemnych egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego, które odbędą się w terminie 15 – 17 kwietnia 2019r. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin jest jednak bardzo ważny - od jego wyników zależy, czy uczeń dostanie się do wybranej szkoły średniej. W naszej szkole w dniach 27-29 listopada przeprowadzone zostały próbne egzaminy przygotowane przez wydawnictwo Operon. Próbny egzamin ósmoklasisty umożliwia ocenę wiedzy i umiejętności uczniów na kilka miesięcy przed właściwym testem. Pozwala także uczniom oswoić się z formułą egzaminu.