Sekretariat

Natalia Dymańska

Sekretariat Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej

telefon: 94/ 35-15-528, wew. 48

e-mail: szkola@ustronie-morskie.pl

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek - piątek w godzinach 7:30 -15.30

 


Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.

Korespondencja może być dostarczana osobiście, poprzez e-mail - szkola@ustronie-morskie.pl, lub pocztą na adres:
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
ul. Wojska Polskiego 8
78-111 Ustronie Morskie


Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.