2019-03-11

Zapraszamy na SKS

Zapraszamy uczniów Zerówki, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego "Sokół" Ustronie Morskie. W sekcjach sportowych nie jest prowadzona selekcja, wszyscy chętni do uczestnictwa w zajęciach są przyjmowani bez względu na poziom umiejętności sportowych do poszczególnych grup. Zapisy na zajęciach prowadzonych według harmonogramu:

Poniedziałki:
godz. 13.30 – 14.30 – gry i zabawy ruchowe dla uczniów kl. I – III SP – prowadząca: p. Monika Regińska
godz. 14.30 – 15.30 – trening siłowy – grupa pływacka zaawansowana – prowadzący: p. Mariusz Makowski
godz. 15.00 – 16.30 – pływanie dla dzieci 6 – 7 letnich (przedszkole) – prowadząca: p. Monika Regińska
godz. 15.30 – 17.00 – pływanie dla uczniów klas IV – VIII i Gimnazjum – prowadzący: p. Krzysztof Grzywnowicz

Wtorki:
godz. 13.00 – 14.30 – pływanie dla dzieci 7 i 8 – letnich (szkoła) – prowadząca: p. Monika Regińska
godz. 14.30 – 16.00 – pływanie dla uczniów klas IV – VIII i Gimnazjum – prowadzący: p. Krzysztof Grzywnowicz
godz. 14.30 – 16.30 – pływanie – grupa zaawansowana – prowadzący: p. Mariusz Makowski
godz. 14.30 – 15.15 – gry i zabawy z elementami mini piłki siatkowej dla dziewcząt z Zerówki, z kl. I i II – prowadząca p. Karolina Dmowska

Środy:
godz. 14.30 – 16.00 – mini piłka siatkowa dla dziewcząt i chłopców klas IV – VI – prowadzący: p. Krzysztof Grzywnowicz

Czwartki:
godz. 12.45 – 13.30 – gry i zabawy z elementami mini piłki siatkowej dla dziewcząt z Zerówki, z kl. I i II – prowadząca p. Karolina Dmowska
godz. 13.45 – 15.15 – pływanie dla uczniów klas I, II i III (pływających) – prowadząca: p. Karolina Dmowska
godz. 15.30 – 17.00 – badminton dla uczniów SP i Gimnazjum – prowadząca: p. Karolina Dmowska
godz. 15.30 – 17.00 – pływanie dla uczniów klas IV – VIII i Gimnazjum – prowadzący: p. Krzysztof Grzywnowicz
godz. 15.30 – 17.30 – pływanie – grupa zaawansowana – prowadzący: p. Mariusz Makowski

Piątki:
godz. 12.45 – 13.45 – gry i zabawy ruchowe dla uczniów kl. I – III SP – prowadząca: p. Monika Regińska
godz. 14.30 – 16.00 – mini piłka siatkowa dla dziewcząt i chłopców klas IV – VI – prowadzący: p. Krzysztof Grzywnowicz
godz. 15.00 – 16.30 – pływanie dla uczniów klas I, II i III (pływających) – prowadząca: p. Karolina Dmowska
godz. 14.30 – 16.30 – pływanie – grupa zaawansowana – prowadzący: p. Mariusz Makowski

Soboty:
godz. 9.00 – 10.30 – pływanie dla uczniów SP i Gim. (pływających) – prowadzący: Krzysztof Grzywnowicz
godz. 09.00 – 11.00 – pływanie – grupa zaawansowana – prowadzący: p. Mariusz Makowski

Wysokość składki członkowskiej wynosi:
- dla sekcji pływackiej 300 złotych za rok szkolny 2018/2019 (płatność w trzech ratach po 100 zł: pierwsza rata do 15 października, druga rata do 15 grudnia, trzecia rata do 15 lutego)
- dla pozostałych sekcji 5 złotych za rok szkolny 2018/2019 (płatność jednorazowa do końca września)
- członkowie zwyczajni klubu - 5 zł za rok szkolny 2018/2019
 
Dane do wpłaty:
Uczniowski Klub Sportowy "Sokół"
ul. Wojska Polskiego 8
78 - 111 Ustronie Morskie
nr rach. bankowego: 86 8562 0007 0043 3475 2000 0020
w tytule wpłaty proszę podać: imię i nazwisko dziecka oraz nr raty (np. rata 1 lub rata 2 lub rata 3).