2019-04-11

Rozkład jazdy gimbusa obowiązujący w dniach egzaminu ósmoklasisty

W dniach 15 - 17 kwietnia odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Dla uczniów klas 1 - 7 i gimn. są to dni wolne od zajęć edukacyjnych, dlatego rozkład jazdy gimbusa uległ zmianie.

ROZKŁAD JAZDY GIMBUSA OBOWIĄZUJĄCY W DNIACH 15 - 17 KWIETNIA

Dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w domu, organizowane są zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godz. 7.00 - 16.00.