2019-04-17

Pierwszy egzamin ósmoklasisty

Pierwszy egzamin ósmoklasisty już za nami. W poniedziałek, 15 kwietnia uczniowie przystąpili do egzaminu z języka polskiego. wtorek poświęcony był zmaganiom matematycznym a środa to egzamin z języków obcych.
Egzamin ósmoklasisty 2019 obejmował wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.
Nasi uczniowie, po wsparciu Pani Wójt i Pani Dyrektor, w pozytywnych nastrojach i z dobrym nastawieniem zmierzyli się z trzema kolejnymi egzaminami.
Mamy nadzieję, że czas oczekiwania na wyniki (14 czerwca) szybko minie.
Trzymamy kciuki za wszystkich zdających.