2019-04-25

Dni wolne

Informujemy, że dni 29, 30 kwietnia, 2 maja to w szkole dni wolne od zajęć edukacyjnych.
Podstawa prawna : Rozporządzenie MEN z dniz 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U Poz. 1603)