2019-06-19

Najmłodsi rozpoczęli wakacje

Uroczyste zakończenie roku to dla każdego ucznia chwila niezwykle radosna, niosąca za sobą trud dziesięciu miesięcy nauki, rozpoczynająca okres dwumiesięcznej zabawy, rozrywki i beztroski. W uroczystości udział wzięli uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście. 

Na wstępie dyrektor szkoły pani Mariola Ostrowska podsumowała rok szkolny, przybliżyła  najważniejsze osiągnięcia uczniów, ich udział w projektach przedsięwzięciach i akcjach edukacyjnych jak i o charakterze społecznym czy charytatywnym oraz podziękowała rodzicom, organowi prowadzącemu, nauczycielom i pracownikom szkoły za rzetelną pracę i owocną współpracę. 

26 uczniów, którzy w tym roku szkolnym odnieśli największe sukcesy w nauce i sporcie przyjęło gratulacje, dyplomy i nagrody dyrektora szkoły.
Tytuł Matematyk Roku i Ortografik Roku w kategorii klas pierwszych zdobył Przemek Walkowiak, a wkategorii klas drugich - Wiktor Magda. W konkursie Ortografik Roku I miejsce w kategorii klas pierwszych zdobyła również Alicja Pietrzak, a w kategorii klas drugich - Blanka Masiak.
Doceniono także uczniów za wzorową frekwencję w zajęciach szkolnych. Statuetkę ufundowana przez Radę Rodziców za 100 % frekwencję otrzymała Noemi Grobelska z klasy 2 b.

Osiągnięcia i sukcesy oraz zachowanie stanowiące wzór do naśladowania mają wpływ na przyznanie tytułu i odznaki Wzorowego Ucznia. Tytuł ten w tym roku przyznany został aż 64 uczniom edukacji wczesnoszkolnej. 

Uczniowie klasy 3 pożegnali I etap edukacji krótką inscenizacją.

Uroczysty apel zakończył się oficjalnym ogłoszeniem przez Panią Dyrektor zakończenia roku szkolnego 2018/2019 i jednocześnie ogłoszeniem rozpoczęcia wakacji. 

Uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, by otrzymać świadectwa i życzyć sobie nawzajem słonecznych, radosnych i bezpiecznych wakacji.