2019-06-19

Podręczniki na rok szkolny 2019/2020

Wszystkie podręczniki i ćwiczenia obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020 - z wyjątkiem podręczników i ćwiczeń do języka niemieckiego dla klas 1 - 6 i religii - są zakupione przez szkołę w ramach dotacji celowej MEN “Darmowy podręcznik”.

Podręczniki i ćwiczenia do języka niemieckiego i religii