2019-09-12

Wybory Prezydium Rady Rodziców Szkoły

12 września odbyło się zebranie przedstawicieli klasowych rad rodziców.
Dokonano wyboru Prezydium Rady Rodziców Szkoły w składzie:

Agnieszka Surdyk - przewodnicząca,
Kinga Kurkowska -  zastępca przewodniczącego,
Ignacja Zatorska - sekretarz,
Agnieszka Markiewicz - skarbnik

Serdecznie gratulujemy nowej Radzie Rodziców i życzymy powodzenia w realizacji planów i zamierzeń w bieżącym roku szkolnym.