2019-11-08

Wokół symboli narodowych

7 listopada odbyła się w naszej szkole V Edycja konkursu „Wokół symboli narodowych” organizowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie.
W wojewódzkim konkursie wzięło udział 40 uczniów z klas II i III szkoły podstawowej. 
Celem konkursu było upowszechnienie i popularyzacja wśród uczniów znajomości historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych.
W związku z osiemdziesiątą rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz utworzeniem Polskiego Państwa Podziemnego, tegoroczna edycja konkursu koncentrowała się na tych wydarzeniach. V edycja konkursu odbyła się w ponad 100 szkołach województwa zachodniopomorskiego i obejmowała północną część województwa lubuskiego.
Wyniki konkursu zostaną podane w styczniu 2020 r.