2019-12-16

English Storytelling

W październiiku rozpoczęła się akcja "Starsi czytają młodszym- English Storytelling", której celem jest rozwijanie kompetencji czytelniczych, rozumienie ze słuchu, poznanie nowego słownictwa, zaznajomienie z literaturą anglojęzyczną oraz rozbudzanie wśród dzieci zinteresowań książkami.
Uczniowie klas III mają okazję wysłuchać czytanych książek anglojęzycznych przez starsze koleżanki i kolegów z klasy VII. Do każdej bajki przygotowane są rekwizyty, zatem uczniowie mogą czynnie uczestniczyć w akcji.