2019-12-17

Warsztaty profilaktyczne

Uczniowie klas piątych, szóstych, siódmych i ósmych wzięli udział w warsztatach profilaktycznych dotyczących przemocy rówieśniczej „Komunikacja interpersonalna w zespole klasowym. Jak zapobiegać zachowaniom agresywnym?”. Zajęcia prowadzili specjaliści z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Kołobrzegu oraz z Centrum Edukacji i Profilaktyki Dialog z Krakowa.