2020-01-14

Spotkanie z funkcjonariuszem ds nieletnich

W ramach realizacji szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego, 13 stycznia odbyło się spotkanie funkcjonariusza ds nieletnich KPP w Kołobrzegu z rodzicami uczniów oraz nauczycielami na temat odpowiedzialności nieletnich, ponoszenia konsekwencji przez dzieci i młodzież za zachowania nieakceptowane społecznie oraz zagrożenia dotyczące używek (narkotyki i dopalacze).