2020-06-09

Zespół Szkół w Gościnie zaprasza

Drodzy uczniowie. W dzisiejszej rzeczywistości szkoły ponadpodstawowe nie mogą w inny sposób dotrzeć do uczniów oraz rodziców jak tylko poprzez przekaz internetowy. Dlatego udostępniamy Wam materiały promocyjne Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie przesłane przez p. dyrektor Halinę Schulz - Tkacz.

 
Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

Liceum Ogólnokształcące

- klasa wojskowa - Oddział Przygotowania Wojskowego,

- klasa policyjna,

- klasa straży pożarnej,

- klasa straży granicznej.

Technikum zawodowe

- technik lotniskowych służb operacyjnych

 

http://www.zsgoscino.pl/
https://www.facebook.com/sredniak/

https://www.youtube.com/watch?v=cS7GrD2nwwo 

https://www.youtube.com/watch?v=-8X8x8OIFNY

https://www.youtube.com/watch?v=Kvin8QTfuLg