2020-06-14

Egzamin ósmoklasisty

 Intensywne dni czekają uczniów klas ósmych. We wtorek o godzinie 9 rozpocznie się, spóźniona o prawie dwa miesiące, trzydniowa sesja egzaminacyjna.
We wtorek 16 czerwca uczniowie przystąpią do egzaminu z języka polskiego, w środę napiszą egzamin z matematyki, zaś w czwartek czeka ich egzamin z języka obcego.
Uczniowie będą musieli dostosować się do wytycznych sanitarnych związanych z epidemią koranawirusa. Przede wszystkim trzeba zachować dystans, i to nie tylko w salach egzaminacyjnych, ale też przed szkołą. Poza tym do szkoły trzeba przyjść w maseczce, z własną wodą, uczniowie muszą też pamiętać o przyborach – długopisie lub piórze z czarnym wkładem lub atramentem.
Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w czerwcu, to będzie go pisał w drugim terminie - 7-9 lipca.
Wynik egzaminu - uczniowie poznają do 31 lipca, ma on wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.
Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13.00.