2020-06-17

Dodatkowa forma zwrotu podręczników

19.06 (piątek) pracownik obsługi podczas kursu autobusu szkolnego będzie odbierać podręczniki szkolne. Wszystkich zdecydowanych na taką formę zwrotu podręczników prosimy o stawienie się na przystanku o godzinie zgodniej z rozkładem jazdy autobusu i przekazanie pracownikowi obsługi podręczników zgodnie z określonymi zasadami:

  • na kartce z zeszytu należy napisać swoje dane, np. Kacper Nowak klasa III a, wpisać na niej nazwy podręczników oraz ich numery inwentarzowe (numer obok pieczątki szkolnej biblioteki) np. Język polski kl. 3 - numer 747B/12 , Matematyka kl. 3 - numer 738B/10, Język angielski kl.3 - numer 674B/19 itd., oraz datę zwrotu podręczników, ponieważ podręczniki podlegają 3- dniowej kwarantannie
  • podręczniki należy zapakować do reklamówki, a przygotowaną kartkę z danymi i numerami podręczników przykleić (przypiąć spinaczem biurowym) na reklamówkę.