2020-06-18

Egzamin ósmoklasisty – język obcy

Egzamin ósmoklasisty już na finiszu. W ostatnim dniu uczniowie pisali test z języka obcego. Mogli wybrać tylko ten język, którego uczyli się w szkole podstawowej jako przedmiotu obowiązkowego. w arkuszu znalazło się 14 zadań. W części pisemnej egzaminu z języka angielskiego ósmoklasiści mieli do napisania e-mail do kolegi z Anglii. Mieli w nim opisać prezent, który klasa podarowała koleżance wyprowadzającej się za granicę oraz to, w jaki sposób zamierzają jej pomóc w przeprowadzce. Na rozwiązanie wszystkich zadań mieli 90 minut. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 31 lipca 2020. Tego samego dnia uczniowie poznają swoje wyniki oraz otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.