2020-06-22

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W dniu 26 czerwca 2020r. uczniowie klas ósmych odbiorą świadectwa ukończenia szkoły w sali gimnastycznej. Wchodzą do szkoły w maseczkach wejściem od strony sali gimnastycznej zachowując dystans ok. 2 m. od drugiej osoby.

Rozdanie świadectw promocyjnych przez wychowawców pozostałym uczniom odbędzie się w ustalonych godzinach w wyznaczonych miejscach z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Prosimy, aby rodzice nie wchodzili na teren szkoły. Uczniowie odbierający świadectwa muszą mieć założone maseczki ochronne i zachować dystans ok 2 m od drugiej osoby.

W tym dniu należy odebrać wszystkie rzeczy pozostawione w szafkach oraz szatni szkolnej, a także zwrócić podręczniki i klucze do szafek. (dotyczy uczniów, którzy jeszcze nie wywiązali się z tego obowiązku)

 

HARMONOGRAM ROZDANIA ŚWIADECTW SZKOLNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

GODZ.

 

SP = WEJŚCIE GŁÓWNE

 

SP - PLAC ZABAW

 

SP - SALA GIMN.

 

G – WEJŚCIE EWAKUACYJNE

 

G - WEJŚCIE GŁÓWNE

 

9.00

 

5b

 

6c

 

8ab/4a

 

6a

 

6b

 

10.00

 

2a

 

2b

 

5a

 

7b

 

7a

 

11.00

 

1a

 

1b

 

3a

 

3b

 

3c

 

 
Uczniowie z Rusowa, Kukini i Kukinki będą mogli odebrać świadectwa w miejscu zamieszkania:
Rusowo – świetlica Melmak, godz. 9.00 – 10.00
Kukinia – świetlica, godz. 9.00 – 10.00
Kukinka – świetlica, godz. 14.00 – 15.00

Istnieje możliwość indywidualnego odebrania świadectwa przez ucznia lub rodzica w dniach 29.06- 03.07.2020 w godz. 9.00 – 13.00 w sekretariacie szkoły lub po rozpoczęciu kolejnego roku szkolnego (nie dotyczy uczniów klas ósmych).