Ozoboty do roboty - rozwijanie kompetencji cyfrowych.

Zajęcia z Ozobotami to kształcenie twórczego myślenia oraz wyobraźni przestrzennej, które pozwalają lepiej zrozumieć świat przedmiotów ścisłych.