2023-11-14

Wokół Symboli Narodowych

Wojewódzki konkurs historyczny „Wokół symboli narodowych” w klasach II-III

IX Edycja konkursu „Wokół symboli narodowych” odbyła się w naszej szkole 10 listopada 2023 roku organizowana przez szczeciński odział Instytutu Pamięci Narodowej. W wojewódzkim konkursie wzięło udział 32 uczniów z klas II i III szkoły podstawowej. Celem konkursu było upowszechnienie i popularyzacja wśród uczniów znajomości historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych. Wyniki konkursu zostaną podane w styczniu 2024 r. Życzymy wszystkim uczniom wysokich wyników.