Złapiemy Psotnika - prawda czy fałsz?

Pomysł na lekcję:

Dzieci na co dzień zdobywają wiele informacji o świecie. Nie wszystkie źródła, z których czerpią, są wiarygodne. Lekcja uczy, że nie wszystko, co podają media, musi być prawdą, ale też media mogą posłużyć do weryfikacji zdobytej wiedzy.

 

Zadania:

  1. Człowiek źródłem informacji. 
  2. Zabawa “Prawda czy fałsz?” 
  3. Wiarygodność informacji. 
  4. Weryfikowanie informacji. 
  5. “Sprawdź dwa razy to, co słyszysz”. 

Relacja: 

Dziś rozpoczęliśmy od przypomnienia sobie wiadomości z dwóch poprzednich zajęć. Następnie dzieci określiły, czym jest dla nich informacja, opinia, wiadomość. Przeprowadziłam krótką pogadankę na temat źródła każdej informacji (człowiek) oraz ich wiarygodności. Zadanie "Prawda-fałsz" zmodyfikowałam przez przeprowadzenie go w formie zabawy ruchowej, co zaktywizowało uczestników i myślę, że było dla nich bardziej atrakcyjne. Trudne dla dzieci było określenie, które z wymienionych źródeł informacji jest najbardziej wiarygodne. Jednak, co nas bardzo cieszy, najbardziej wiarygodnym dla dzieci źródłem informacji okazał się być nauczyciel (max. punktów od wszystkich grup), ale sporo gwiazdek otrzymali również rodzice, książka, gazeta i Internet. Czwarty krok okazał się być łatwy, ale też zaskakujący. Ławy, ponieważ dzieciaki miały mnóstwo pomysłów na formułowanie pytań i haseł internetowych, które potwierdziłyby uzyskane informacje. Zaskakujący, bo okazało się, że odpowiedzi dzieci w kroku "Prawda-fałsz" były często nietrafione. Dzieci mogły przećwiczyć umiejętność zadawania pytań, gdyż w czasie tego kroku odwiedziła nas Pani Dyrektor i pomogła ustalić, które zdania są prawdziwe, a które nie. Po podsumowaniu zajęć dzieci dowiedziały się o nagrodzie za wykonanie zadań z tego etapu oraz otrzymały kolejne naklejki, co wywołało dużo radości i uśmiechu na ich twarzach.