2024-03-30

Wiosenny piknik - 4ab, 5c

Pierwszy Dzień Wiosny klasy 4a, 4b i 5c świętowały na świeżym powietrzu wraz z rodzicami. Było pieczenie kiełbasek, fizyczne aktywności, nie zabrakło także miejsca na wyzwanie, jakim było stworzenie najpiękniejszej ekologicznej marzanny. Kukiełki okazały się tak piękne, że jury jednogłośnie orzekło remis. Na zakończenie imprezy marzanny zostały spalone w ognisku, a zima oficjalnie przegnana!