"Nie oddamy Psotnika!", czyli o prawach małych autorów

Pomysł na lekcję:

Dzieci tworzą - staja się autorami swoich dzieł. Mały autor ma takie same prawa jak duży autor. Powinien je znać, żeby umieć szanować własną i cudzą pracę.


Zadania:
1.      Jestem autorem, dzielę się własną pracą.
2.      Podpisuję swoją pracę.
3.      Czym jest plagiat?
4.      Jak się dzielić własna twórczością? Burza mózgów.
5.      Cytat - co to takiego?
6.      Kto jest autorem? Z kim dzielić się twórczością? Jakie mam prawa jako autor? - rozmowa kierowana. 

Relacja: 

Świetliki wywiązały się z zadania i przyniosły swoje autorskie prace. Większość chętnie opowiedziała o swoim dziele i o samej pracy twórczej. Były jednak i takie osoby, które przyniosły pracę, ale nie chciały o niej mówić publicznie. Uszanowaliśmy ich prawo do niewypowiadania się na forum, a jednocześnie mieliśmy możliwość do dokładnego omówienia prawa człowieka do dzielenia się lub nie swoim dziełem ( na przykładzie wyborów ich kolegów). Kiedy pozamieniałam lub usunęłam nazwiska autorów prac nastąpiło: zdziwienie ("A dlaczego nie ma mojego nazwiska?", "To nie ja zrobiłem"), złość ("To jest moja praca! Dlaczego jest podpisana jego nazwiskiem?") chęć reakcji ("Mogę to zmienić?", "Trzeba to uporządkować"). Szybko przywróciliśmy porządek na wystawce i wytłumaczyliśmy sobie, jakie emocje towarzyszą nam w takich sytuacjach, co to jest plagiat, jak szanować swoje i cudze prawa autorskie. W następnym kroku dzieci bez problemu podawały przykłady na właściwe sposoby dzielenia się twórczością. Szybko odnalazły też cytaty w tekście, podały ich autorów i wytłumaczyły zastosowanie cudzysłowia. Myślę, że od teraz świadomie i bez problemu dzieci będą mogły wykorzystywać swoje prawa autorskie, ale również szanować prawa autorskie innych.