Wyniki 21 edycji konkursu plastycznego "Mój Dom, Moja Ojczyzna, Moja Europa"

Już po raz XXI uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów i przedszkola przelali na papier swoją wrażliwość względem pojęć takich jak Dom, Ojczyzna czy Europa. Z roku na rok konkurs cieszy się rosnącym zainteresowaniem  i jest doskonałą płaszczyzną kształtowania osobowości. Poprzez twórczość dzieci przekazują swoje spostrzeżenia o otaczającym świecie.
Wśród prac konkursowych znalazły się te wykonane przez ustrońskich przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych z Ustronia Morskiego, Charzyna i Czernina oraz gimnazjalistów z Ustronia Morskiego i Gimnazjum Nr 3 w Kołobrzegu.
Ocenę zgromadzonych prac powierzono komisji w składzie: Barbara Sobczyk-Ruchniewicz, Elżbieta Adamczyk, Mariola Ostrowska, Ewa Bielec i Sonia Ginelli.

 

PRACE NAGRODZONE

KLASY "0"
Justyna Klimorowska - Przedszkole w Ustroniu Morskim
Amelia Klukowska - Przedszkole w Ustroniu Morskim
Wiktor Popiński - Szkoła Podstawowa w Charzynie

 • Amelia Klukowska
  Amelia Klukowska
 • Justyna Klimorowska
  Justyna Klimorowska
 • Wiktor Popiński
  Wiktor Popiński

KLASY I-III SP 
Maria Cholewińska - Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim 
Monika Dubiel - Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim 
Zofia Wierzbicka - Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim 

 • Maria Cholewińska
  Maria Cholewińska
 • Monika Dubiel
  Monika Dubiel
 • Zofia Wierzbicka
  Zofia Wierzbicka

KLASY IV-VI 
Damian Macek - Szkoła  Podstawowa w Ustroniu Morskim 
Wiktor Proć - Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim 
Patrycja Zasada - Szkoła Podstawowa w Ustroniu  Morskim

 • Damian Macek
  Damian Macek
 • Patrycja Zasada
  Patrycja Zasada
 • Wiktor Proć
  Wiktor Proć

GIMNAZJUM 
Adrianna Gajewicz - Gimnazjum Nr 3 w Kołobrzegu 
Wiktoria Łęcka - Gimnazjum Nr 3 w Kołobrzegu 
Julia Szubert - Gimnazjum w Ustroniu Morskim

 • Adrianna Gajewicz
  Adrianna Gajewicz
 • Wiktoria Łęcka
  Wiktoria Łęcka
 • Julia Szubert
  Julia Szubert

PRACE WYRÓŻNIONE 

KLASY "0" 
Oliwia Drewniak - Przedszkole w Ustroniu Morskim 
Kacper Klar - Szkoła Podstawowa w Charzynie 
Oliwia Piekarz - Przedszkole w Ustroniu Morskim 
Laura Pietrzak - Przedszkole w Ustroniu Morskim 
Joanna Sudnikowicz - Przedszkole w Ustroniu Morskim 

 • Joanna Sudnikowicz
  Joanna Sudnikowicz
 • Kacper Klar
  Kacper Klar
 • Laura Pietrzak
  Laura Pietrzak
 • Oliwia Drewniak
  Oliwia Drewniak
 • Oliwia Piekarz
  Oliwia Piekarz

KLASY I-III SP 
Eliza Darabasz - Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim 
Maksym Kalociński - Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim 
Dawid Kowalczyk - Szkoła Podstawowa w Charzynie 
Nikola Liszka - Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim 
Julia Żolik - Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim 

 • Dawid Kowalczyk
  Dawid Kowalczyk
 • Eliza Darabasz
  Eliza Darabasz
 • Julia Żolik
  Julia Żolik
 • Maksym Kalociński
  Maksym Kalociński
 • Nikola Liszka
  Nikola Liszka

KLASY IV-VI 
Mateusz Basarab - Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim 
Zuzanna Kubacka - Szkoła Podstawowa w Czerninie 
Damian Macek - Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim 
Antoni Szklarski Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim 
Paweł Tomoń - Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim 

 • Antoni Szklarski
  Antoni Szklarski
 • Damian Macek
  Damian Macek
 • Mateusz Basarab
  Mateusz Basarab
 • Paweł Tomoń
  Paweł Tomoń
 • Zuzanna Kubacka
  Zuzanna Kubacka

GIMNAZJUM 
Dominik Góralski - Gimnazjum Nr 3 w Kołobrzegu 
Julia Kaźmierska - Gimnazjum Nr 3 w Kołobrzegu 
Klara Krakowska - Gimnazjum w Ustroniu Morskim 
Veronika Ostasz - Gimnazjum Nr 3 w Kołobrzegu 
Paulina Wierzbicka - Gimnazjum w Ustroniu Morskim 

 • Dominik Góralski
  Dominik Góralski
 • Julia Kaźmierska
  Julia Kaźmierska
 • Klara Krakowska
  Klara Krakowska
 • Paulina Wierzbicka
  Paulina Wierzbicka
 • Veronika Ostasz
  Veronika Ostasz

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Gratulujemy laureatom i uczestnikom oraz zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach naszego konkursu.  

Od 1 do 15 maja wystawę będzie można podziwiać w Gminnym Ośrodku Kultury w Ustroniu Morskim.