Wyniki 25 edycji konkursu plastycznego "Mój Dom, Moja Ojczyzna, Moja Europa"

W pełny rozwój osobowości każdego młodego pokolenia wpisana jest sfera rozwoju estetycznego również w zakresie kultury plastycznej. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w wieku szkolnym należy do podstawowych zadań szkoły.  Sztuka poprzez zanurzenie w kulturową przestrzeń dziejów i współczesności oddziałuje na ucznia, formuje jego widzenie rzeczywistości, tożsamość i katalog wartości. Wprowadza go w kulturowy ciąg działań człowieka i odbioru jego efektów.   Dlatego też, istotne jest podejmowanie różnego rodzaju działań na terenie szkoły, które umożliwią rozwój kreatywnej twórczości dzieci i młodzieży w każdym wieku i na każdym poziome twórczego widzenia.  Jednym ze sposobów są organizowane konkursy twórczości dziecięcej. Od pierwszego konkursu organizowanego na terenie naszej szkoły minęło 25 lat. Ćwierć wieku wybierane i oceniane są prace dzieci od przedszkola do gimnazjum w czterech kategoriach zgodnych z podziałem na grupy wiekowe. W tym roku jury przyznało :

NAGRODY
Kategoria Przedszkole :
Hanna Byczkowiak      - Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim
Julian Stachowki          - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dygowie
Maja Stachowka           -  Oddział Przedskolny  przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dygowie
Matylda Wiśniewska    - Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim
Lena Iwańczy                - Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim
Alicja Dzik                      - Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim
Kategoria klasy I-III
Tomasz Kubies
Igor Rymaszewski
Hubert Pluta
Aleks Szulecki
Kategoria klasy IV-VII
Maria Lewandowska
Nikola Liszka
Wikotria Pietrzak
Kategoria Gimnazjum
Julia Wierzbicka
Monika Stańczyk
Izabela Szczepaniak
Patrycja Zasada

WYRÓŻNIENIA
Kategoria klasy IV - VII
Klara Kruk
Zofia Wierzbicka
Oskar Rękas
Nikola Małyszewicz
Milena Habera
Sara Wruck
Kaja Sola
Kategoria Gimnazjum
Wojciech Bedus
Zuzanna Jermakowicz
Patrycja Zasada

Nagroda specjalna z okazji 25- lecia konkursu za interpretację tematu - Sałach Aleksandra 
Nagroda specjalna z okazji 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę - Zuzanna Bolechowska