2021-08-26

Bezpieczny powrót do szkoły

Przygotowujemy się do powrotu uczniów do szkół i nauki w trybie stacjonarnym. Aby był on bezpieczny, wszyscy musimy przestrzegać procedur opracowanych na podstawie Wytycznych dla szkół przygotowanych przez MEiN, MZ i GIS. Są w nich zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym. W zaleceniach ogólnych znalazły się informacje dotyczące dezynfekcji, higieny, wietrzenia, stosowania maseczek ochronnych oraz zachowywania dystansu społecznego. Rekomendowane jest także szczepienie przeciw COVID-19 dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych. Zalecenia szczegółowe dotyczą: organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.