2021-10-12

Dni wolne

14 października (czwartek) i 15 października (piątek) są w naszej szkole dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W tych dniach nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami w świetlicy szkolnej w godz. 7.30 – 15.30.