2021-10-12

Konkursy przedmiotowe

 W dniach 18 – 22 października odbędzie się etap szkolny konkursów przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Chęć uczestnictwa w konkursie uczeń zgłasza do nauczyciela przedmiotu, którego dotyczy konkurs. Informacje na temat miejsca i godziny rozpoczęcia konkursu będą przekazywane na bieżąco.