2021-10-26

Rybacy Bałtyku

 25 października uczniowie klas czwartych i szóstej wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym pod nazwą: „RYBACY BAŁTYKU” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”. Projekt jest realizowany ze środków unijnych i stanowi jeden z elementów przedsięwzięcia dotyczącego wzrostu świadomości na temat rybactwa obszaru ziemi kołobrzeskiej i ekologii Morza Bałtyckiego. W trakcie spotkania uczniowie mogli poznać historię rybołówstwa na ziemi kołobrzeskiej, gatunki ryb występujących w Bałtyku i ekologiczne problemy naszego morza. Prowadzący pokazali uczniom ekwipunek rybacki: sieci, pływaki, ościenie, harpuny i boje, przedstawili też strój rybacki na przestrzeni dziejów. 
Serdecznie dziękujemy naszym gościom za ciekawe zajęcia. Zdobyta podczas nich wiedza na pewno na długo pozostanie w pamięci uczniów.