2021-11-03

Warsztaty profilaktyczne

W ramach realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo Profilaktycznego odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas 7a,7b i 6a "Zagrożenie cywilizacyjne- korzystanie z nowych technologii, fake newsy". Zajęcia prowadził Piotr Szaszkiewicz z Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce. Podczas zajęć uczniowie poznali różne zagrożenia płynące ze strony multimediów, z których na co dzień ochoczo korzystają. Dowiedzieli się, jakie pułapki ukrywają przed nimi portale internetowe, gry komputerowe czy telefony komórkowe. Poznali również niebezpieczeństwa związane zarówno z anonimowością w Sieci, jak też z jej brakiem. Warsztaty uczyły nie tylko bezpiecznego, ale i kulturalnego korzystania z multimediów. Prowadzący pomagał uczniom wypracowywać w sobie pewien dystans w odniesieniu do treści pojawiających się w internecie oraz właściwe sposoby reagowania na przejawy łamania prawa za pośrednictwem mediów elektronicznych (cyberprzemoc).