2021-11-05

Finał warsztatów teatralnych “Teatr Pod Mikołajkiem”

Od października w naszej szkole trwały warsztaty teatralne “Teatr Pod Mikołajkiem” prowadzone przez panią Barbarę Srokę – instruktora teatralnego. 4 listopada 2021 r. uczestnicy warsztatów - uczniowie klasy 7b - zaprezentowali swoim młodszym kolegom efekty pracy.  Przeczytali balladę Adama Mickiewicza pt. "Świtezianka". Pracując metodą projektu, dokonali podziału i przydziału tekstu lektorom, uczyli się poprawnej dykcji i interpretacji tekstu, oceniali swoje mocne i słabe strony. Na zakończenie warsztatów wszyscy uczestnicy otrzymali od koordynatorów projektu certyfikaty udziału i słodkie upominki.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025.