2021-11-08

Konkurs "Dlaczego warto pomagać"

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim ogłasza konkurs pt. "Dlaczego warto pomagać?" adresowany do dzieci uczęszczających do klas 7-8 szkoły podstawowej w Ustroniu Morskim. Celem konkursu jest propagowanie idei pomagania, podkreślenie wysokiej wartości pomagania, rozpowszechnienie pozytywnego wizerunku osób pomagających bezinteresownie, propagowanie postaw pozytywnych, szlachetnych. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe. Nagrodzone prace konkursowe zostaną wykorzystane w mediach w celach promujących ideę pomagania.