2021-11-10

Spotkanie ze świadkiem historii

9 listopada uczniowie klasy III a wzięli udział w spotkaniu z Panią Haliną Milewską, świadkiem historii czasów II wojny światowej. Pani Halina opowiadała, jak jako pięcioletnie dziecko została z rodziną wywieziona na roboty do Niemiec. Uczniowie z wielkim skupieniem słuchali o przeżyciach i losach ludzi podczas okupacji. Takie spotkania, to niepowtarzalna szansa, by uczniowie zetknęli się z tematami, które znają z podręczników i lekcji historii. Na koniec w ramach podziękowania dzieci wręczyły pamiątkową książeczkę stworzoną z wykonanych przez nich rysunków. Spotkanie odbyło się w klubie seniora, a zakończyła je słodka niespodzianka przygotowana  przez Panią Dorotę Gałęzowską.