2021-11-10

Wokół symboli narodowych

 Uczniowie klas II i III wzięli udział w organizowanym przez Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie konkursie „Wokół symboli narodowych”. Konkurs ma charakter cykliczny, a jego celem jest upowszechnienie i popularyzacja wśród dzieci i młodzieży szkolnej znajomości historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych.