2021-11-27

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe w kwocie 90 000 zł na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Oprócz podstawowego i obowiązkowego wyposażenia w skład, którego wchodzą: drukarka 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań (aparat fotograficzny z kamerą, mikrofony, oświetlenie) oraz stacje lutownicze (do mikrokontrolerów), zakupione zostaną m. in. Empiriusz – wirtualne laboratorium chemiczne, monitor interaktywny, pomoce dydaktyczne do nauki programowania, mikroporty, sprzęt kuchenny, narzędzia do obróbki drewna i metalu, mikroskopy, maszyna do szycia z akcesoriami, zestawy elektroniczne, klocki Magformers, zestawy do wykonywania doświadczeń z zakresu fizyki i biologii, pomoce dydaktyczne z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz plansze edukacyjne i instrukcje BHP.