2021-12-15

Nauka zdalna

W związku z utrzymującą się wysoką liczbą nowych zakażeń oraz pojawieniem się nowej mutacji koronawirusa Ministerstwo Zdrowia w dniu 7 grudnia 2021 r. ogłosiło zawieszenie nauczania stacjonarnego w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych na okres od  20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.  Po tym okresie uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji I Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniach 20 – 22 grudnia oraz 3 – 5 stycznia prowadzone będzie nauczanie zdalne. Uczniom klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, dyrektor – na wniosek rodzica – umożliwia opiekę świetlicową oraz realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. Niestety nie jesteśmy w stanie zapewnić wszystkim uczniom w tym czasie komputerów, wypożyczamy je uczniom z rodzin wielodzietnych. Prosimy uczniów, jeżeli mają taką możliwość, o zabieranie ze sobą własnych laptopów. Dzień 7 stycznia jest w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W okresie nauczania zdalnego świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.30 – 15.30. Szkoła pracuje od godz. 7.00 do 16.00.