2022-01-10

Wyniki VII edycji konkursu „Wokół symboli narodowych”

VII edycja konkursu „Wokół symboli narodowych” z Kasztanką Marszałka Piłsudskiego  w tle pod patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego odbyła się w listopadzie 2021 roku. Celem konkursu było upowszechnienie i popularyzacja wśród uczniów znajomości historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych. VII edycja konkursu odbyła się w 100 szkołach województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego, wzięło w niej udział 1613 uczniów, w tym 21 uczniów z klas II i III naszej szkoły. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce: Julia Regińska
II miejsce: Maximilian Żukowski, Magdalena Kalińska, Wiktoria Ciborowska, Laila Darabasz
III miejsce : Izabela Grzeczka, Miłosz Plesiak, Bartek Wolniewicz