2022-01-21

Próbny egzamin ósmoklasisty

Egzamin próbny odbędzie się w dniach 25, 26 i 27 stycznia 2022 r. 

25.01.2022r. – JĘZYK POLSKI

26.01.2022r. – MATEMATYKA

27.01.2022r.– JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

Egzamin, w każdym dniu rozpoczyna się o godzinie 8.00

Czas trwania pracy z zestawem egzaminacyjnym liczy się od momentu zapisania godziny na tablicy i jest zgodny z procedurą. Czas pracy zdających wynosi odpowiednio:

● w przypadku arkusza z języka polskiego – 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

● w przypadku arkusza z matematyki – 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

● w przypadku arkusza z języka obcego nowożytnego – 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem) i linijki (na egzamin z matematyki). Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Zaleca się aby uczeń miał co najmniej dwa długopisy.