2022-01-26

Próbny egzamin ósmoklasisty

25 i 26 stycznia odbyły się w naszej szkole próbne egzaminy ósmoklasistów z języka polskiego i matematyki. Ze względu na obowiązujące od jutra nauczanie zdalne egzamin próbny z języka obcego odbędzie się po powrocie do nauki stacjonarnej. Według zaleceń CKE próbne egzaminy ósmoklasistów odbywają się w warunkach przybliżonych do tych, które mają miejsce podczas oficjalnych egzaminów. Egzaminy próbne mają charakter informacyjny oraz diagnostyczny. Ich celem jest zapoznanie uczniów z arkuszami pracy, a także sprawdzenie poziomu wiedzy.