2022-03-03

Warsztaty motywacyjne

W dniach 1.03 i 2.03.02.odbyły się warsztaty dla klas VI, VII i VIII. Warsztaty dotyczyły motywacji uczniów do nauki i realizowane były w ramach Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. Zajęcia prowadziła trenerka umiejętności społecznych z Centrum Edukacji i Profilaktyki „Dialog” z Krakowa.