2022-03-09

Uczniowie z Ukrainy są wśród nas

Przyjmujemy do naszej szkoły uczniów z Ukrainy. Potrzebują czasu, by zaadaptować się do nowych warunków, oswoić z klasą, osłuchać z językiem. Cała społeczność szkolna próbuje pomóc im zrozumieć nową rzeczywistość. Drobne akcenty wywołują na ich twarzy uśmiech, na którym nam tak bardzo zależy.