2022-04-28

Ogłoszenie

2 maja - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
świetlica szkolna czynna w godzinach 7.30 - 15.30
3maja - Świeto Narodowe Trzeciego Maja
Msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem pocztu sztandarowego szkoły - 3 maja godz. 10.30