2022-05-24

Egzamin ósmoklasisty - język polski

24 maja uczniowie VIII klas szkół podstawowych przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.  Mieli do rozwiązania 18 zadań, odnosiły się one m.in. do tekstów zamieszczonych w arkuszu: tekstu literackiego i tekstu nieliterackiego. Pierwszy z nich to fragmenty "Zemsty" Aleksandra Fredry, drugi to "Pochwała przyjaźni" Andrzeja Kojdera. Najwyżej punktowane na egzaminie jest wypracowanie - ósmoklasiści mogli pisać rozprawkę o tym, że z przyjacielem łatwiej pokonywać trudności lub opowiadanie o spotkaniu z jednym z bohaterów lektury obowiązkowej. Jutro egzamin z matematyki, a w czwartek z języka obcego.