1945-1949

1945/1946

15 września przy ul. B. Chrobrego 20 nastąpiło uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1945/1946. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00 Mszą Świętą, którą odprawił ksiądz proboszcz z Kołobrzegu, dokonując jednocześnie aktu poświęcenia obiektu szkolnego. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz gminnych, nauczyciele, dzieci i ich rodzice - osadnicy przybyli z różnych stron Polski. Kierownik szkoły p. Doroszewski zaciągając na maszt polską flagę w serdecznych słowach powitał dzieci jako pierwszych polskich uczniów, w pierwszej polskiej szkole, z pierwszymi polskimi nauczycielami na terenie powiatu Kołobrzeg.

 

15 września 1945 roku w szkole było 34 uczniów w wieku szkolnym i pozaszkolnym (roczniki urodzenia 1932-1939), 4 nauczycieli, 3 sale lekcyjne.

 

Grono pedagogiczne T. Doroszewski

 

W. Doroszewska, S. Kurzewska i S. Michalski.

 

Uczniowie, którzy uczestniczyli w otwarciu pierwszego roku szkolnego (nazwiska odtworzone na podstawie wspomnień żyjących absolwentów).

 

1. Wanda Bartosik

2. Henryk Bartosik

3. Jan Stadnik

 4. Cezary Nojmajer

 5. Jerzy Marciniak

 6. Stefan Różyczki

 7. Zofia Radwan

 8. Zdzisława Górska

 9. Irena Szczęsna

10. Tadeusz Marciniak

11. Halina Marciniak

12. Bolesław Marciniak

13. Joachim Waleński

14. Michał Stadnik

15. Krystyna Sawczuk

16. Henryk Różycki

17. Krystyna Budzyńska

18. Burchard

19. Maria Waleńska

20. Krystyna Johna

21. Gertruda Grabowska

22. Alina Wilczyska

23. Żybura

24. Zofia Przewoźna

25. Anna Przewoźna

26. Krystyna Kubiak

27. Maria Zaborowska

28. Ludwika Zaborowska

29. Józef Baltrusis

30. Irena Wołowicz

31. Maria Wołowicz.

 

Wraz z przypływem nowych osadników do Ustronia zmieniała się liczebność dzieci w szkole. 31 grudnia 1945 roku stan dzieci zapisanych w szkole wynosił 74. Uczniowie uczęszczali do klas I, II, III, IV, VI.

Do grona nauczycielskiego dołączył ks. Sylwester Polak nauczając religii, był on pierwszym księdzem w Ustroniu Nadmorskim. Koniec roku szkolnego 1945/46 - w szkole było 99 uczniów (43 chłopców i 56 dziewczynek). 8 uczniów klasy VI przeszło do Gimnazjum w Gostyniu (obecnie Gościno), 77 uczniów otrzymało promocję do klas, wyższych, 14 uczniów nie promowano. Szkoła posiadała skromnie wyposażoną bibliotekę, działało szkolne kolo PCK, drużyna harcerska, dzieci I nauczyciele brali udział we wszystkich uroczystościach środowiskowych. Powstał Komitet Rodzicielski.

Rok 1946/47

W związku z powrotem grupy osadników do województw centralnych stan ilościowy dzieci w szkole ulega zmianie i na dzień 31.X/I.1946. wynosi 116 uczniów.

 

Dzięki staraniom  rodziców i nauczycieli w szkole przebywa pomocy naukowych, wzrasta ranga oświaty wśród społeczeństwa, widoczna jest współpraca środowiska ze szkołą.

 

Inspektorat Szkolny w Ustroniu jest urzędem koordynującym działalność oświatową pow. kołobrzeskiego.

 

W Inspektoracie pracowali:

 

insp. szkol. - T. Wajcowicz

 

z-ca insp. - Kucharski

 

instruktor OD - Kurzewski

 

prac. administr. - M. Krauss; J. Bujniewicz; I. Bielicka 

Rok 1947/48

Miejscowość otrzymuje nazwę Ustronie Morskie. Na własną prośbę odchodzą państwo Doroszewscy. Obowiązki kierownika szkoły przyjmuje S. Kurzewska. Szkoła prowadzi bardzo aktywną działalność w życiu gminy. Organizuje akademie okolicznościowe, występy artystyczne, nawiązuje współpracę z Gminną Spółdzielnią i jednostką wojskową WOP.

Rok 1948/49

Dzięki pomocy Komitetowi Rodzicielskiemu i Powiatowej Rady Narodowej szkoła została zradiofonizowana, Po raz pierwszy szkolę opuszcza 9 uczniów klasy VII.