1990-1995

Rok 1990/91

Do szkoły powraca nauka religii. Minister Edukacji Narodowej zaleca opracowanie programu dostosowawczego do aktualnej sytuacji w państwie, co pogarsza sytuację materialną szkoły, budzi sprzeciw nauczycieli i zaniepokojenie rodziców.

Tragiczna śmierć ks. Kanonika  E. Kołodziejczyka  długoletniego nauczyciela religii, budowniczego Kościoła Parafialnego, przyjaciela młodzieży.

 

 Rok 1991/92

 

Zmiany wprowadzone przez MEN doprowadziły do protestów nauczycieli i strajku w którym udział wzięli wszyscy nauczyciele. Urząd Gminy finansuje zajęcia pozalekcyjne. Szkoła jest jedyną w rejonie, w której odbywają się te zajęcia. Rada Gminy wyraża zgodę na istotną pomoc materialną szkole. Wprowadzona zostaje zmiana w skali ocen.

 

 Rok 1992/93

 

Uczniowie prowadzili obserwacje w ramach programu badawczego "Obserwator Wybrzeża Europy". Szkoła została zarejestrowana w Sopockim Instytucie Ekologicznym "EKOBALANS".

Opracowany został Statut Szkoły.

 

 Rok 1993/94

 

Z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości w Domu Kultury odbyła się wystawa prac plastycznych uczniów pod hasłem "Mój dom - Moja Ojczyzna". Samorząd szkolny zorganizował sesję naukową "Dzień Ziemi ­sprzątanie Świata" z udziałem przedstawicieli: Urzędu Gminy, służby zdrowia, Urzędu Morskiego.

W maju 1994 roku odbył się konkurs na stanowisko dyrektora szkoły. Nominację otrzymał E.Koźmiński.

 

 Rok 1994/95

 

Szkoła wykorzystuje eksperyment Liceum Ogólnokształcącego w Kołobrzegu, M.Stróżyna i A.Leik uczęszczają do klasy "(O)" L.O.- w szkole realizują indywidualny tok nauki. Wprowadzono program innowacyjny w klasach VI - wychowanie ekologiczne.

Na XXV Przeglądzie Szkolnych Zespołów Teatralnych w Świdwinie szkoła zajmuje pierwsze miejsce i otrzymuje "Złotą Lirę".

Rada Gminy z dniem 1.01.1995r. przejmuje szkołę w Ustroniu Morskim i Rusowie.