1995-2000

 Rok 1995/96

W październiku 1995 r. odbyła się uroczystość z okazji 50- lecia powstania Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim. Wójt Gminy S. Zieliński i Przewodnicząca Rady Gminy K. Wrochna otrzymali odznakę i tytuł „Przyjaciela Szkoły”.

Teatr wkroczył do naszej szkoły. Odbyły się warsztaty pod kierunkiem reżysera Teatru STOP p. Glinieckiego. Uczestnikami byli uczniowie klasy IVb

Uczniowie i nauczyciele aktywnie uczestniczyli w imprezach z okazji Święta 3 Maja.

Ważnym wydarzeniem były sukcesy literackie dyrektora szkoły E.Koźmińskiego w I Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Pomorskie Klimaty”. 

 

Rok 1996/97

 

Powstaje książka pod roboczym tytułem „Ustronie i Ustroniacy”, której pomysł zrodził się na spotkaniach z okazji 50-lecia naszej szkoły. Autorami publikacji są m.in. E.Koźmiński,, R.Sierocka, W. Sudak, E. Bielec. Książka zawiera opisy miejscowości, ludzi i instytucji w oparciu o wspomnienia najstarszych mieszkańców i dostępnych, zachowanych dokumentów.

Do tradycji szkoły weszło klasowe kolędowanie.

Na XXVII Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Amatorskich grupa teatralna „Wilki Morskie” pod kierunkiem p. W.Sudak zdobyła „Srebrną Lirę”.

W bieżącym roku szkolnym Szkołę Podstawową ukończyło 70 uczniów. Była to najliczniejsza grupa w dziejach szkoły. Przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Na przejściu dla pieszych przed szkołą pojawił się „Pan Stopek”. 

 

Rok 1997/98

 

Do programu nauczania wprowadzono informatykę. W czasie wakacji powstała pracownia komputerowa.

zięliśmy udział w konkursie „Dziecko w gminie – zdrowe odżywianie”, którego organizatorem była Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Realizacja zadań możliwa była dzięki współpracy z GOPS i Klubem Promocji Zdrowego Stylu Życia „Uśmiech”.

Wydana została książka „Jest takie miejsce na ziemi”, której roboczy tytuł brzmiał „Ustronie i Ustroniacy”

Ukazał się tomik wierszy „Wołanie mew” E. Koźmińskiego.

 

Rok 1998/99

 

W tym roku szkolnym rozpoczęło się w klasach młodszych nauczanie zintegrowane. W życie weszła ocena opisowa.

Dyrektorzy Eugeniusz Koźmiński i Romana Sierocka z rąk Wójta Gminy otrzymali „Pierścień z Herbem Gminy” jako symbol pamięci i dowód uznania za udział w budowaniu naszej małej Ojczyzny i rozsławianiu małego punktu na mapie Polski.

Jesteśmy w nowej sytuacji administracyjnej – z województwa koszalińskiego przeszliśmy do zachodniopomorskiego.

Tradycją szkoły stały się przedstawienia teatralne prezentowane rodzicom w trakcie ogólnych zebrań rodziców. W tym roku były to fragmenty „Krzyżaków”.

Rada Gminy podjęła uchwałę o utworzeniu Publicznego Gimnazjum w Ustroniu Morskim. Wspólnie z 6-letnią Szkołą Podstawową stanowić one będą Zespół Szkół.

W związku z konkursem „Baw się, ucz i odpoczywaj” szkołę odwiedził Krzysztof Czerwiński z Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. Przedstawiciele Szkoły i Gminy w Ustroniu Morskim gościli w Pałacu Prezydenckim gdzie odebrali wyróżnienie w konkursie „Baw się, ucz i odpoczywaj”.

Odbył się I Festyn Szkolny z okazji Święta 1 Maja.

Po raz pierwszy w tym roku nabór do szkół ponadpodstawowych odbywa się na podstawie wyników testów kompetencji.

 

Rok 1999/2000

 

Uczniowie rozpoczynają naukę w Zespole Szkół zgodnie z założeniami reformy systemu edukacji.

W ramach zajęć nadobowiązkowych uczniowie klas I-IV rozpoczynają naukę języka angielskiego.

Praca uczennicy kl.VIII. „Mój dom rodzinny, zwyczaje i tradycje przeniesione z dawnego miejsca zamieszkania dziadów i rodziców, ich adaptacja na Pomorzu Zachodnim” zdobyła wyróżnienie w konkursie „Czy znasz swoje miasto, wieś, region”. Autorka i opiekunka nagrodę odebrały w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

W Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie najstarszych rodzin ustrońskich z młodzieżą. „Historia warta pamięci”- uczniowie Zespołu Szkół opowiadali historie życia swoich dziadków i rodziców.

Pożegnaniem absolwentów klas VIII-zakończył się stary system organizacji szkolnictwa podstawowego.